Forældre til FDFere i FDF Silkeborg 1. kreds, samt medlemmer af FDF Silkeborg 1. kreds på 15 år og ældre inviteres til online årsmøde for FDF Silkeborg 1. kreds.


I forbindelse med valg til bestyrelsen har hvert medlem af kredsen én stemme.
Medlemmer under 15 år kan repræsenteres af én forælder.


Online årsmøde FDF Silkeborg 1. kreds:
Torsdag 19/11 2020 kl.19.00 til 20:00
Tilmelding til årsmøde skal ske via FlexTilmeld, senest tirsdag den 17. november 2020 kl. 17:00. Husk at angive e-mailadresse til fremsendelse af link til online møde.


Link til tilmelding: https://flexbillet.dk/fdfsilkeborg1
Tilmeldte får efterfølgende tilsendt link til online møde.


FDF-møderne er aflyst denne dag, så børnene har fri.


Program
19:00 Velkomst
19:10 Årsmøde, se dagsorden nedenfor
19:50 Diverse information
20:00 Tak for i aften
Eventuelle spørgsmål til formand Søren Sønderbo Andersen på ssa_silkeborg1@fdf.dk eller tlf. 42 20 26 91


Dagsorden til årsmødet:
 Valg af dirigent og referent
 Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
 Fremlæggelse af regnskab og budget
 Valg til kredsbestyrelsen (kandidater må meget gerne melde sig inden mødet til Søren – se
kontaktinfo ovenfor)
På valg er:
o Michael Hauge Sørensen – ønsker ikke genvalg
- Flemming Frøsig Christensen stiller op
o Morten Skov Mogensen – villig til genvalg
o Anna-Louise Sollann Sørensen, menighedsrepræsentant – ønsker ikke at fortsætte
- Ny kandidat vælges på årsmøde. Kristian Dissing Olesen er foreslået
o Frida Platz Schmidt, seniorrepræsentant – ønsker ikke genvalg
- Seniorerne (FDF’ere mellem 15 og 18 år) stiller med forslag til kandidat til årsmødet
 Valg af eventuelle suppleanter
 Valg af revisor samt stedfortræder for denne
 Eventuelt
Venlig hilsen
Bestyrelse og kredsledelse
FDF Silkeborg 1. kreds