Kreds

7.-8.-klasseskurser og seniorvæbnerkurser

8. februar 2020 - 15. februar 2020