Kreds

Sommerlejr for Puslinge, Tumlinge og Pilte

10. maj 2018 - 13. maj 2018
Indbydelsen kan findes her: https://kredscms.fdf.dk/media/25405/sommerlejr-2018-farve.pdf