Orkesteret holder øveaften hver onsdag, og er du 9 år og derover kan du blive elev.

Orkesteret er et traditionelt brass-band med rødder i den engelske musiktradition og med et repertoire, der spænder fra salmer, orkester-suiter, underholdnings- og filmmusik til marcher.

Vi tager gerne ud og spiller til forskellige arrangementer, og fra koncertkalenderen kan blandt andet nævnes:

• Gudstjeneste i Præstegårdshaven

• Julemusik på Silkeborg Bad

• Nytårsgudstjeneste i Silkeborg Kirke

• Forårskoncert på Silkeborg Højskole


Elevarbejdet er en vigtig del af orkesterets virke. Hvert år efter sommerferien starter nye elevhold op, hvor alle musikinteresserede FDF’ere i Silkeborg er velkomne. Her kan du lære om noder og lære at spille på et blæserinstrument. Undervisningen er gratis, så hvis du har lyst til at prøve og er fyldt 9 år, kan du ringe til Esben (se nederst).

Som tilflytter til Silkeborg og FDF’er uden orkester er du også meget velkommen til at spille sammen med os. Vi kan altid bruge forstærkning på de forskellige stemmer, så vi hører også gerne fra dig.

Fast øveaften er onsdag, hvor orkesteret øver fra 19:00 til 21:00 – nye elever øver mellem 18:30 og 19:00.

Vi øver i FDF Silkeborg 1. kreds´ Kredshus, som ligger Almindsøvænget 1.

Esben Morsing

Kontakt: Tlf. 27 11 61 56, Mail: Esben.Morsing@skolekom.dk