Vi planlægger møderne uge for uge...

Da vi ikke kender restriktionerne fremadrettet, men kun nogle uger frem, planlægger vi møderne med kort tidshorisont.

Vi mødes dog altid ved kredshuset ved på P-pladsen ved spejderne.

Indtil påske bevæger vi os nok væk fra kredshuset, så hav altid tøj på som gør, at du kan være ude hele aftenen.

Lederne

Christian Biering (leder) - mobil 24490802