Billeder fra Norgesturene

Billederne herunder er fra fortrængningen ved Gammel Rye, Salten Langsø og Sukkertoppen.

Billeder fra fjældvandringen 2018