Bestyrelsen vælges hvert år i juni på medlemsmødet i forbindelse med sæsonafslutningen. Valgperioden er to år.

Bestyrelsen i FDF Silkeborg 1. kreds er konstitueret således:

Repræsentant fra kredsledelsen: Karin Biering

Repræsentant fra sognet: Anna-Louise Sollann Sørensen

Medlemsrepræsentanter på valg 2020: Michael Hauge Sørensen (kasserer), Frida Platz Schmidt (senior) og Morten Skov Mogensen (far til Anne, væbner)

Medlemsrepræsentanter på valg 2021: Søren Sønderbo Andersen (formand) tlf. 42 20 26 91 mail: ssa_silkeborg1@fdf.dk, Anders Aaboe (leder) og Rune Eyermann (far til Vita, pilt og Ellen, seniorvæbner)

Indsuppleret: Mathias Mejdal (kredsledelsen)

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og kasserer. Øvrige medlemmer har forskellige ansvarsområder.

Fælles for hele bestyrelsen er, at den har det overordnede ansvar for, at kredsen lever op til FDFs formål og drives økonomisk ansvarligt.

Det er bestyrelsen, der tager initiativ til pengeskabende arrangementer, som f.eks. salg af lodsedler, julekalendere og julebazar i Mariehøj sognehus, som alle er vigtigste indtægtskilder for kredsen.

Læs mere om kredsens demokrati og årsmøde under punktet demokrati

Her ses bestyrelsens sammensætning i diagramform

Kontakt bestyrelsen

Kan kontaktes via formanden eller på mail: kontakt@fdfsilkeborg1.dk