Der er 7 medlemmer af bestyrelsen i FDF Silkeborg 1. kreds, og derudover er kredsledelsen automatiske medlemmer. Der afholdes generalforsamling hvert år i juni i forbindelse med sæsonafslutningen. Valgperioden er to år, og hvert andet år vælges henholdsvis:

Valgperiode, ulige år:

 • 2 Forældrerepræsentanter
 • 1 Lederrepræsentant

Valgperiode, lige år:

 • 1 Forældrerepræsentant
 • 1 Menighedsrepræsentant

Indsupplerede er ikke på valg (Kredsledelse, seniorrepræsentant, kasserer)

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og kasserer. Øvrige medlemmer har forskellige ansvarsområder.

Fælles for hele bestyrelsen er, at den har det overordnede ansvar for, at kredsen lever op til FDFs formål og drives økonomisk ansvarligt.

Det er bestyrelsen, der tager initiativ til pengeskabende arrangementer, som f.eks. salg af lodsedler, julekalendere og julebazar i Mariehøj sognehus, som alle er vigtigste indtægtskilder for kredsen.

Bestyrelsen i FDF Silkeborg 1. kreds er konstitueret således:

 • Formand: Søren Sønderbo Andersen, tlf. 42 20 26 91, mail: ssa_silkeborg1@fdf.dk
 • Kasserer: Michael Hauge Sørensen
 • Kredsledelsen: Karin Biering og Mathias Mejdal
 • Lederrepræsentant: Anders Aaboe
 • Seniorrepræsentant: Frida Platz Schmidt
 • Forældrerepræsentanter: Rune Eyermann og Morten Skov Mogensen
 • Menighedsrepræsentant: Anna-Louise Sollann Sørensen

Kontakt bestyrelsen

Kan kontaktes via formanden eller på mail: kontakt@fdfsilkeborg1.dk