TIL MØDERNE:

April 2021:

Vi kan mødes og afvikle FDF møder med børn og unge med op til 50 personer i hver gruppe. Det betyder at vi opdeler flere klasser i mindre grupper, som får et specifikt mødested. Der må gerne mødes flere klasser samtidigt, så længe de holdes fysisk tydeligt adskilt. Dette sikres ved at klasserne anvender udendørsområderne i lokalområdet, og skiftes til at være på tur. Samtidigt har hver klasse/hold sit eget faste mødested, hvorfra vi går samlet til dagens aktivitet/sted

Møderne vil foregå udendørs, det er dog muligt at benytte toilettet indendørs, hvis man er i nærheden. Hver klasse tildeles et bestemt toilet, og kontaktpunkter afsprittes mellem hvert hold. Der anvendes papirhåndklæder.

Vi kan ikke bruge kredshuset, men lederne må hente materialer i fornødent omfang. Dette ændres pr 21/4, hvor man må være 25 personer indendørs til aktiviteter for unge under 18 år, men eftersom vores største lokale pga arealkrav max. må bruges af 17 personer, har det ikke den store betydning for de fleste klasser.

Bålhuset og kanoskuret med åben port og dør betragtes som udendørs areal.

Ved aktiviteter tilstræbes det at holde 1 meter afstand, 2 meter ved sang, råb og instruktion.

Ved ankomst spritter alle hænder af, og derudover medbringer lederne håndsprit til aktiviteter, samt desinfektionsspray til udstyr som deles af flere.

Hverken børn eller ledere må komme til FDF hvis de ikke er raske eller venter på svar fra Coronatest som nær kontakt.

Hvis vi får kendskab til at et barn eller en leder har været til FDF og efterfølgende er testet positiv, giver vi besked på mail til alle forældre til børn på den pågældende klasse, også selvom ingen måske kan defineres som nære kontakter ud fra et forsigtighedsprincip. Det smittede barns identitet vil ikke blive oplyst.

Lederne opfordres til hyppig testning, i lighed med personer med fysisk fremmøde på arbejdspladser.

PÅ LEJR (p.t. sat ud af kraft)
Ansvarlige

Den overordnede ansvarlige for efterlevelse af nedenstående regler, er lejrchefen eller den aktivitetsansvarlige.

Derudover udpeges der dels en ansvarlig for rengøring og en ansvarlig for at håndtere eventuelle børn som udviser symptomer på Covid-19.

Organisering

Sommerlejre og sommeraktiviteter vil max. kunne omfatte 500 personer i alt. Så mange aktiviteter som muligt tilrettelægges udendørs eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand. Udendørsaktiviteter indrettes så vidt muligt forskudt, således at mange deltagere ikke har aktiviteter på samme tid.

Børn og unge organiseres i familiegrupper på ca. 8 deltagere, som også overnatter sammen og deler toilet og bad. Familiegrupperne undtages fra kravet om 1 meters afstand. Denne type inddeling er kun ved arrangementer med overnatning.

De generelle krav til afstand på 1 meter gælder for aktiviteter, som ikke afvikles i familiegrupperne. Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v., skal holdes en afstand på 2 meter.

Lederne indgår ikke i familiegrupperne, og afstandskravet mellem lederne og deltagere overholdes så vidt muligt. Dog kan der være aktiviteter eller situationer, hvor afstandskravet ikke kan efterleves, fx ved leg, trøst og omsorg. I disse situationer er der ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne.

Overnatning

Ved indendørs overnatning gælder, at madrasser/liggeunderlag placeres min. 1 meter fra hinanden fra næsetip til næsetip. Dette kan fraviges, hvis familiegrupperne overnatter udendørs i fx. telt. Udluftning af sovesale/rum, hvor familiegrupperne overnatter, sker mindst to gange dagligt med gennemtræk i 10 minutter.

Måltider

Ved indendørs siddende spisning gælder, at antallet af deltagere på samme tidspunkt ikke må være større end, at arealkravet på 2 m2 per person kan overholdes. På Møgelø betyder det f.eks. at der må sidde 36 personer indendørs i spisesalen. Kredsen medbringer derfor et stort telt, hvor øvrige deltagere kan spise. Færdsel i spisesalen ensrettes så vidt muligt, så kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og kødannelse undgås.

Buffeter betjenes af ledere eller tanter. Mellemmåltider serveres af enten ledere eller tanter.

Børn og unge må gerne deltage i madlavningen.

På sommerlejr, hvor deltagerne er inddelt i familiegrupper, udgør disse grupper deltagernes faste spisegrupper. Der er mindst 1 meter mellem de enkelte familiegrupper.

Hygiejne

Der er stor opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte i forbindelse med aktiviteter med bevægelse og fysisk kontakt.

Ved måltider har deltagerne/familiegrupperne faste pladser, og der er særlig fokus på afspritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes er der særlig fokus på, at alle vasker hænder før og efter spisning.

Toilet- og badefaciliteter deles af færrest mulige deltagere.

På sommerlejr deles flere familiegrupper om bade- og toiletfaciliteter, og det aftales derfor, hvilke familiegrupper der bruger hvilke toiletter og bad. Der benyttes papirhåndklæder på toiletterne.

Der er særlig opmærksomhed på, at håndsprit ikke håndteres i nærheden af bålaktiviteter.

Rengøring

Fælles toiletter og øvrige kontaktpunkter rengøres mindst to gange dagligt. Det gælder fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, bordkanter, stolerygge, dørhåndtag, gelændere, stige til køjesenge, lyskontakter o.l. Brusepladser svabes, og armaturer aftørres med papirserviet efter hver brug.

Kredsen sikrer sig, ”at rengøringen lever op til kravene for skoler og daginstitutioner i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum Institut”. Det er en vejledning lavet til et professionelt miljø. For frivillige tolker vi de retningslinjer således:

  • Generelt afhænger behovet for rengøring af, hvor meget et rum bliver brugt, og hvilken type rum der er tale om. Fællesarealer, gennemgangsrum, bad/toilet og køkken skal rengøres ofte (mindst dagligt).
  • Rengøringen skal sikre, at mængden af snavs og sygdomsfremkaldende mikroorganismer nedbringes i et sådant omfang, at infektioner kan forebygges.
  • Rengøring udføres i retningen fra rene rum mod urene, dvs. køkkenet først og toiletter sidst.
  • Skift ofte klude. Urene klude må ikke benyttes til rene områder og arbejdsopgaver.
  • Støvsuger kan anvendes.
  • Oplever man en infektion må ekstra rengøring laves for at bryde smittevejene.
Transport

Afstandskravene for offentlig transport er gældende, når vi skal på lejr. Derfor skal lejrdeltagerne afleveres i bil af forældrene, da dette skaber den største sikkerhed omkring transporten.

Deltagerne afleveres udendørs, hvor aktiviteten afholdes. Ankomst opdeles på tidsintervaller for at undgå store forsamlinger i forbindelse med aflevering. Det samme tænkes ind i forhold til afhentning.

Ved sejlads til Møgelø, bliver deltagerne samlet i familiegrupper og der etableres minimum én meters afstand mellem flere familiegrupper i bådene.

Sygdom

Skulle der være et barn der udviser symptomer, vil vi isolere barnet med det samme, sammen med en leder. Lederen og barnet vil blive iført værnemidler (briller, handsker og maske) og lederen vil have fokus på at skabe en så tryg situation som muligt for barnet.

Vi kontakter derefter barnets forældre, som hurtigst muligt skal hente barnet. Vi vil derudover kontakte en læge eller lægevagten og få rådgivning omkring den konkrete situation.

De børn og voksne som har været i nær kontakt med barnet (de "nære kontakter"), vil ligeledes blive isoleret og forældre vil blive kontaktet og bedt om at hente deres børn.

For at blive betragtet som en nær kontakt, skal man have været sammen med den smittede i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

En nær kontakt defineres af sundhedsstyrelsen på følgende måde:

  • Personer, som bor sammen en smittet
  • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet
  • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
  • Personer, der har haft tæt “ansigt til ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

Vi vil herefter informere bredt til alle forældre via mail og det vil i mailen fremgå, hvordan vi forholder os til den konkrete situation og hvem I kan kontakte hvis I er bekymrede. Af hensyn til persondatalovgivningen, vil det pågældende barns navn ikke blive oplyst til andre forældre.

Yderligere information

Se evt. yderligere information fra Sundhedsstyrelsen:

Og på FDFs hjemmeside: